0972.193.193

Sơn Rasaki – sự lựa chon tin cậy cho sản phẩm chất lượng cao. Báo Doanh Nghiệp và Thương Mại Đăng Ngày 02/06/2023

Thương Hiệu Uy Tín Hàng Đầu Châu Á 2023.
Trong đợt bình chọn lần này, Sơn Rasaki đã vượt qua nhiều ứng viên cạnh tranh và được công nhận là thương hiệu có Sản phẩm – Dịch vụ Chất lượng Quốc tế 2023. Sự công nhận này không chỉ là một thành tựu lớn cho Sơn Rasaki mà còn là một minh chứng cho cam kết không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *