Phương châm hoạt động của NanoJapan Paint

Với phương châm “Hoàn thiện trên từng bước tiến”, Japan không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng nhân viên để ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
Chúng tôi hoạt động với phương châm :lợi ích khách hàng là trên hết, lợi ích của người lao động được quan tâm, lợi ích của cổ đông được chú ý, đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của cộng đồng.
Đối với khách hàng: Saiko luôn cam kết thõa mãn tối đa lợi ích khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ  tối ưu, nhiều lợi ích, chi phí cạnh tranh.

-Đối với nhân viên: Japan Paint quan tâm tới cả đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, luôn đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hóa.

-Đối với cổ đông: Japan Paint quan tâm và nâng cao giá trị công ty, cổ phiếu, duy trì mức cổ tức cao hằng năm và duy trì tốc độ tăng trưởng.

-Đối với cộng đồng: Japan Paint cam kết  thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước, luôn quan tâm chăm sóc tới công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn với cộng đồng.